Ngày: Tháng Sáu 23, 2021

Ngày: Tháng Sáu 23, 2021

Kiêng kỵ khi đặt bàn thờ

Lập bàn thờ gia tiên hay bàn thờ thần linh trong nhà trở thành truyền thống bao đời nay của người dân Việt Nam. Với lòng thành kính và tôn trọng nên gia chủ thường chú ý đầu tư bố trí bàn thờ. Tuy nhiên, có nhiều gia chủ vẫn đang phạm phải khá nhiều […]

Xem đầy đủ