Giới thiệu về VN Thing

CẬP NHẬT NGÀY 21/09/2022

Công ty Cổ phần Nội thất và Xây dựng VN Thing (VN Thing) là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế – thi công nội thất, sản xuất và cung ứng sản phẩm nội thất tại Đà Nẵng.

Thông tin Người sáng lập

TRƯƠNG VĂN DUYÊN

#1

Chuyện của Thing

Hãy tưởng tượng 1 công ty được điều hành bởi những người thân thiện thực sự. Nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào cũng giống như đang gặp gỡ 1 người bạn tốt.

VN Thing, nơi con người thực sự quan tâm đến việc tìm giải pháp cho bạn và luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn.

Sự chân thành không phô trương là xương sống của tất cả thành viên tại Thing vì họ được điều hành bởi những người đang làm việc chăm chỉ để mang lại cho bạn giá trị cao nhất.

sơ đồ tổ chức công ty nội thất VN Thing
YouTube video
VN Thing