Ngày: Tháng Tư 1, 2020

Ngày: Tháng Tư 1, 2020

Kích thước bàn tròn tiêu chuẩn

Bàn ăn được xem như một vật không thể thiếu trong bất kì một không gian bếp nào. Bởi bữa ăn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, mà chiếc bàn chính là “sợ dây nối”. Chính vì thế nên chọn những chiếc bàn phù hợp để các thành viên […]

Xem đầy đủ