Ngày: Tháng Sáu 13, 2023

Ngày: Tháng Sáu 13, 2023

Thiết kế nội thất Núi Thành – Quảng Nam (nhà cô Dương)

Kết quả của rất nhiều chuyến xe đi xa. Kết quả của nhiều ngày cô chú rủ ở lại ăn cơm uống rượu. Ban đầu, gia đình cô Dương đã có thiết kế phần nội thất rồi, chỉ liên hệ THING để thi công. Khi vào khảo sát, THING đã đề xuất với cô Dương […]

Xem đầy đủ
VN THING