Ngày: Tháng Sáu 8, 2023

Ngày: Tháng Sáu 8, 2023

Sa bàn mô hình nhà máy thạch anh Chân Mây

Các hạng mục mà THING đã thi công Bàn kính KT 3652x1020x1000 Sa bàn KT 1000×800 Sa bàn nhà máy tỷ lệ 1:270

Xem đầy đủ
VN THING