Ngày: Tháng Mười Một 18, 2022

Ngày: Tháng Mười Một 18, 2022

Cơ sở vật chất tại Xưởng VN THING

Để tường tận vật liệu, máy móc và con người, THING mời bạn ghé Xưởng. 1 bước tiến mới, ngược đời. VN THING chuyển đến xưởng mới rộng gấp đôi, bất chấp những ngày dịch cần thắt chặt nhiều thứ. Có những điều chúng tôi không thể trì hoãn. Càng nhiều chông gai, chúng tôi […]

Xem đầy đủ
VN THING