Ngày: Tháng Mười 18, 2022

Ngày: Tháng Mười 18, 2022

Thiết kế 2 phòng ngủ (anh Toại) – Liên Chiểu

Ngôi nhà sát biển. Phòng ngủ này chỉ cần mở cửa sổ ra là nghe rì rào sóng vỗ. Phòng ngủ bố mẹ Phòng ngủ của 2 con Căn phòng là sự kết nối liền mạch của nhiều chức năng nội thất khác nhau. Như 1 thể không tách rời.

Xem đầy đủ
VN THING