Ngày: Tháng Tám 28, 2022

Ngày: Tháng Tám 28, 2022

Thiết kế văn phòng Shining – Chi nhánh Đà Nẵng

CẬP NHẬT NGÀY 20/01/2023Một trong những dự án khó thiết kế nhất của THING, không phải vì phải phối hợp đa dạng chất liệu, mà là vì cách biệt ngôn ngữ với chủ đầu tư người Trung Quốc. Bên dưới là ảnh thi công thực tế văn phòng Các hạng mục thi công tại văn […]

Xem đầy đủ
VN Thing