Ngày: Tháng Tám 28, 2022

Ngày: Tháng Tám 28, 2022

Thiết kế văn phòng Shining – Chi nhánh Đà Nẵng

Một trong những dự án khó thiết kế nhất của THING, không phải vì phải phối hợp đa dạng chất liệu, mà là vì cách biệt ngôn ngữ với chủ đầu tư người Trung Quốc. Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Shining Việt Nam Địa điểm: 249 Nguyễn Văn Linh, […]

Xem đầy đủ