Ngày: Tháng Mười Một 22, 2021

Ngày: Tháng Mười Một 22, 2021

Văn phòng Khoa Xây dựng cầu đường (ĐHBK Đà Nẵng)

CẬP NHẬT NGÀY 20/01/2023Chạy đua với thời gian, có hôm THING phải tăng ca đến 1 rưỡi sáng. Thật vui vì công trình đã hoàn thành kịp 20-11. Mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo. Một số ảnh thiết kế Ốp tường chính diện văn phòng khoa được THING lấy ý tưởng từ hình dáng của […]

Xem đầy đủ
VN Thing