Ngày: Tháng Tư 9, 2021

Ngày: Tháng Tư 9, 2021

Bản in nghệ thuật tối giản

Nghệ thuật tối giản đã thống trị hầu hết các xu hướng của thập niên 60, nổi bật với các nghệ sĩ Như Marcel Duchamp và Piero Manzoni. Nghiên cứu về cái cốt yếu, cái đẹp thì những thứ đơn giản hóa về hình dạng, vật thể và khuôn mặt thành những đường nét đơn […]

Xem đầy đủ