Ngày: Tháng Mười 6, 2019

Ngày: Tháng Mười 6, 2019

So sánh MFC – MDF – HDF – nhựa Picomat

MỤC LỤC CHỈ TIÊU SO SÁNH 01. THÀNH PHẦN – CẤU TẠO 02. TUỔI THỌ – ĐỘ BỀN 03. KHẢ NĂNG CHỐNG ẨM / NƯỚC 04. GIÁ THÀNH 05. ỨNG DỤNG THỰC TẾ 01. THÀNH PHẦN MFC ◈ dăm gỗ, chất kết dính cùng một số phụ gia khác như chất làm cứng, prafin. Chữ […]

Xem đầy đủ