Ngày: Tháng Hai 28, 2018

Ngày: Tháng Hai 28, 2018

Thước Lỗ Ban Online

Khi xây dựng, thiết kế những thứ quan trọng như nhà cửa, bàn thờ, mộ phần…đều cần có sự chính xác tuyệt đối về kích thước tương ứng. Đặc biệt phải chính xác về mặt phong thủy để tránh những vận xấu, tai ương. Từ xưa đến nay người ta thường sử dụng thước Lỗ […]

Xem đầy đủ
VN THING